Drome word waarheid Dreams comes true

 Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it.” – Johann von Goethe

As kind was ek lief om verhale te lees oor kinders in ander lande. My ouers het vir my die “Kinders van die Wêreld’ reeks boeke gekoop,  wat gegaan het oor hoe kinders in ander lande groot word en ook hul lewenswyse. Dit was my groot begeerte om eendag ook die wêreld te gaan verken, maar ek het nooit gedink dit sal ooit moontlik wees nie.

Toe trou ek met ‘n man wat avontuur in sy bloed het – ek dink hy moes as klein seuntjie daarvan gehou dat hulle so baie rond gereis het, want vandag nog is reis in sy bloed. Pieter is gebore in Kaapstad. Op vyf jarige ouderdom het hulle Windhoek toe getrek.  Hy vertel my dat die N7, oftewel Kaapstad-Namibië roete daardie jare nog ‘n grondpad met twee enkel spore was en dat dit hulle amper ‘n week gevat het om tot in Windhoek te ry.

Pieter se pa het was ‘n bouer en het die Eros lughawe in Windhoek help bou.  Vandaar is hulle Pretoria toe, waar hy verder skool gegaan het, matriek gemaak het en toe in die goudmyne gaan werk het vir ‘n paar jaar, totdat hy in 1974 Kaapstad toe verhuis het.  Ons het mekaar hier leer ken en is in 1977 getroud.

Sommer in my eerste jaar van getroude lewe, het ons my VW Golf gepak en in George se karavaanpark gaan kamp.  Ek glo tot vandag toe dat die Here my sommer van jongs af geskoei het deur hierdie kamp ervaring, daarom dat ek vandag met gemak in Afrika kan rondreis vir bediening en met min luukses kan klaarkom.  Hieroor later.

Ek het al heelwat van die wêreld gesien, maar nooit daaraan gedink om neer te pen hoe ek die wereld buite Suid-Afrika sien en beleef nie. Net so mal ek is om te reis, net so mal is ek oor skryf.

Vanmiddag skryf ek toe bietjie op Facebook oor my huidige avontuur hier in Cobbleskill, NY. So moedig ‘n vriendin my aan om te begin blog oor al my avonture en belewenisse hier in die Noorde van die VSA. Nou ja – hier is ek. Gesels gerus terug en vertel my van jou eie ervaringe, terwyl jy reis deur die wereld.

When I was still in school,  I loved to read about children from other countries in the world.  I had a whole series of books about how children in other countries grow up and their way of life. It was my great desire to explore the world one day, but I never thought it could be possible.
Then I married a man who is very adventurous – I think he loved it that they travelled so much because today it’s still in his blood. Pieter was born in Cape Town. At the age of five, they moved to Windhoek. He told me that the N7, or Cape Town-Namibia route, was still a two-track gravel road in those years, and it takes almost a week to drive to Windhoek. Pieter’s father helped build the Eros airport. Hence, they went to Pretoria, where he went to school, enrolled and then worked in the gold mines for a few years until moving to Cape Town in 1974. We got to know each other here and got married in 1977. In my first year of married life, we packed my VW Golf and camped in George’s caravan park.
Today, I believe that the Lord has driven me through these camp experiences so that I can travel with ease in Africa for ministry and can easily cope with it. About this later.
I have already seen a lot of the world but never thought of writing about how I look at and my experiences outside of South Africa. Just as crazy I’m for travelling, so I am to blog. This afternoon, while I was writing on Facebook about my current adventure here in Cobleskill, NY, one of my friends encouraged me to start blogging about all my adventures and experiences here in the USA. Well – here I am. Please leave comments and tell me about your own experiences as you travel through the world.

Nerina