Kamp in ‘n beskaafde wereld 😜 Camping in a cultured environment

4ac15c71-1b37-48d0-9f7b-6b1aeddc8526  Ek as Kapenaar was die laaste paar maande goed geleer hoe om water te bespaar. Ons wasmasjien water en badwater gaan in ‘n tenk, wat weer terug gepomp word om  die toilette te spoel. By my besigheid het ons nog meer voorsorg getref.

Ons is gewoond kamp,  gewoonlik in parke en kampe waar daar ablusiegeriewe is en ons gebruik ons motorhome se toilet net in noodgevalle, wetende dat daar n knoppie is om te druk om water deur te pomp na die toilet.

Toe beland ons op Summit.  Ek het voorheen al genoem dat die Amerikaners lief is om op plotte te bly.  Omdat ons plot buitekant die dorp is, is hier nie munisipale water op die plot nie.  Ons het ook nog nooit sover gekom om te laat boor vir water nie en gaan haal water in die dorp.

Die ‘trailer home’ (karavaan) se warmwater tenk het ‘n paar jaar gelede gebars en die hele trailer was onder water.   Ons kan nie water in die watertenk ingooi nie, iewers  is die drukking uit verhouding uit. Dus is waterkanne is ons voorland.

Ek kook dus water in ‘n pot op die stoof, gooi dit in die wasbak en was my daarmee. Daarna skep ek die water uit die wasbak met ‘n 500ml koeldrankglas,  in ‘n houer en hou dit vir die chemiese toilet.

Vir iemand wat nie die Kaapse manier van water bespaar gewoond is nie, sou dit ‘n probleem afgee het.  As jy ook nie gewoond is aan kamp nie, sal dit geen plesier gewees het nie.  Die Vader het goed geweet om my voor te berei vir die gedoente. 😂

As a Capetonian, I learned how to save water the last few months. Our washing machine’s outlet, as well as the bath water outlet, go directly into a tank, from which the water is pumped back to flush the toilets.
At my business, we have made even more precautions to save water.
We as a family are used camping, usually in national parks and camping sites where there are excellent ablution facilities. We use our RV’s toilet only in emergencies, knowing that there is a button to flush water into the loo.
Then we ended up at Summit. I previously mentioned that the Americans are fond of staying on lots, outside the city. As our plot is 11mi outside the nearest town, there is no municipal water on the plot. We have never come so far to drill for water and fill our water containers at the gas station in town.
The ‘trailer’s water tank busted some time ago, and the whole trailer was flooded with water. We cannot fill up the water tanks, somewhere the pressure is out of proportion. There is no other option than portable water containers. I boil wash water in a pot on the stove and carry it to the bath.
Afterwards, we transfer the water from the bath over to a container and keep it to flush the chemical toilet. For someone who is not used to save water, the Capetonian way, it would have been a huge adjustment. Further, If you are not used to camping, it would be a nightmare.
Our Heavenly Father knew how to prepare me for this camping experience.
Summit, State Route 10, Cobleskill, New York.

Summit, State Route 10, Cobleskill, New York.