Ek is ge-haak! of mag ek sê ge-‘hook’ . “I am hooked”.

English version follow below the Afrikaans version

Twee maal tevore was ek al in Texas, land van die Ewings van Dallas faam. Hierdie keer is ek egter oortuig daarvan dat as ek ooit permanent in Amerika sou kon bly, ek sou kies om my in Houston te vestig. Ek weet nie of dit dalk die invloed van my Duitse voorgeslagte is, wat ek duidelik hier sien manifesteer, of die pragtige argitektuur nie, maar ek het net dadelik tuis gevoel. Die somer hitte mag my dalk vang, maar vir hul winter sien ek heeltemal kans.

Hier het ek ook die langste goedere trein nog ooit in my lewe gesien. Ek het getel tot by 40 – vorentoe en agtertoe was daar nog. Ek sal seker nie oordryf as ek se dat die lokomotief maklik 200 trokke sleep nie. Jy staan maklik 15 minute en wag by die oorgang voor die trein verby is.

Ons gaan tuis by ‘n AirB&B, aan huis van Elena, ‘n Maleisiër, wat drie jaar gelede Amerika toe verhuis het, toe sy met haar man, wat hier groot geword het, getroud is. Sy laat ons verstaan dat ons glad nie skoene in die huis mag dra nie en natuurlik vergeet ek sommer binne die eerste halfuur daarvan. Nou ja, ek is nie gewoond dat iemand my aanspreek oor ‘n paar skoene nie!

Houston laat my baie dink aan Pretoria omgewing. Pragtige groot huise staan tussen reuse groot bome. Wat vir my baie interessant is, is die feit dat jy een oomblik verby ‘n pragtige landgoed met groot huise ry, net om ‘n blok later te dink dat jy iewers in die platteland is. Beeste wei langs die pad in kampies, tussen woonbuurtes rond. Dit alles gee ‘n wonderlik, rustige atmosfeer.

09a62b07-52db-4c5d-8532-93bedef5f07dimg_7551

Vandag het ons ‘n draai in die sakebuurt van die stad gaan maak. Verbasend is daar baie min motors in die sentrale area van die stad. Oral oor is sentrale parkeer areas, waar jy jou motor kan parkeer. Jy betaal jou parkeergeld by ‘n parkeer meter en tik jou motor se registrasienommer in.

Die geboue is geweldig eko-vriendelik. Ek was heel verbaas om in die middel van ‘n reuse groot gebou se wandelhal ‘n skaap te gewaar wat op die gras wei – so getrou nagemaak, dat jy dink dit is eg. Plante houers met boompies staan oral op die hoeke van die strate. Die mense is gaaf, almal glimlag en lyk gelukkig. Wonderlik wat ‘n ontspanne werksomgewing kan doen.

Dit is op een van die hoeke wat ons vir Kazul raak loop. Hy kom vinnig met ‘n besem uit die parkeer area van ‘n gebou uitgestap, groet en vra of als wel is. Hy verneem toe waarvandaan ons kom, aangesien ons aksent anders klink as die gewone Amerikaner s’n. Ek vertel hom dat ons van Suid-Afrika af kom en Afrikaans, ‘n tipe van Hollands, praat.

Opgewonde vertel hy ons dat hy as jong man Ethiopië verlaat het en via Kenia na Suid-Afrika toe wou kom om daar ‘n nuwe begin te maak. Wel, ek skat dat hy al ‘n man van ongeveer 60 moet wees, wat beteken dat dit in die apartheidsjare was. Die Here het egter ander planne met hom gehad en hy land toe op in Amerika. Hy getuig teenoor my dat die Here sy Alfa en Omega is, die rede waarom hy bestaan. Sy Here en sy Meester.

“Kazul, die Here het geweet hoekom hy jou Amerika toe gestuur het. As jy in Suid-Afrika beland het, sou jy vandag dalk nie meer geleef het nie of sou jy in die agterstrate van Soweto opgeëindig het – ‘n non-entity. Jy is baie beter af, waar jy vandag is.”  

Ek is so jammer dat ek nie daaraan gedink het om ‘n foto van ons twee saam te neem nie.”  My laaste woorde aan hom was, toe ek wegstap – May we meet again in heaven.

I’ve been in Texas, land of the Ewings of Dallas fame, twice before. This time, however, I am convinced that if I could ever stay in the USA permanently, I would choose to settle in Houston. Maybe it might be the influence of my German ancestors or the beautiful architecture, but I just felt at home. The summer heat might be too much for me, but I will definitely not have a problem to survive during winter time.
While here I’ve seen the most extended goods train ever in my life. I counted up to 40 trucks – forward and backwards, but couldn’t see the end of the line. I will indeed not exaggerate if I say that the locomotive easily pulls 200 trucks. You can easily wait 15 minutes at the junction before the train will be passed.
We stayed at an Air B & B, home to Elena, a Malaysian, who moved to the USA three years ago after she married her husband, who lives in the States since a very young age. She lets us understand that we cannot wear shoes inside the house. Of course, I forget about it within the first half an hour. Well, I’m not used to anyone addressing me about wearing a pair of shoes!                                                                                             Houston reminds me of Pretoria, the capital city of Gauteng, South Africa. Beautiful big houses stand between big trees. What’s interesting to me is the fact that you drive past a beautiful estate with significant dwellings and then, one block later, you will think that you are somewhere in the countryside. Cows graze along the road in camps, between neighbourhoods. All this provide a beautiful, peaceful atmosphere.
Today we went to the business district of the city. Surprisingly, there are very few cars in the central area of the town. There are a lot of parking areas inside the city, where you can park your car and pay your parking fee at a parking meter while also entering your car’s registration number for security purposes.
The buildings are amazingly eco-friendly. I was stunned to see a sheep, grazing on a piece of grass, in the middle of a huge tall building, It seems so real, in the meanwhile, it was a statue. Plant containers with trees are seen everywhere on the corners of the streets. Pedestrians look relaxed and happy, and everyone smiles at you. It’s incredible what a relaxing work environment can do to society. On one of the corners, we bumped into Kazul. He quickly walks out of the parking area of a building, carrying a broom in his hands. He greets and asks if everything is well. He immediately realizes that we are not American, as our accent sounds different from the usual American accent. I mentioned to him that we are from South Africa and speak Afrikaans, which is similar to Dutch. Very excited, he told us that he left Ethiopia as a young man and wanted to come to South Africa via Kenya, to start a new life. I estimated that he should already be a man of about 60 years old, which means that this happened during the apartheid era. However, God had other plans with him, and he landed up in the USA. He testified to me that Jesus Christ is the Alpha and Omega, his Lord and His Master and the reason why he exists.
“Kazul, God knew the reason why he sent you to the USA. If you had landed up in South Africa, you might not have been alive anymore, or you would have ended up somewhere in Soweto – a non-entity.
You are far better off where you are today. I’m so sorry I did not think about taking a picture of our two. ” My last words to Kazul was before I walked away: “One day, we will meet again in heaven.”

Kamp in ‘n beskaafde wereld 😜 Camping in a cultured environment

4ac15c71-1b37-48d0-9f7b-6b1aeddc8526  Ek as Kapenaar was die laaste paar maande goed geleer hoe om water te bespaar. Ons wasmasjien water en badwater gaan in ‘n tenk, wat weer terug gepomp word om  die toilette te spoel. By my besigheid het ons nog meer voorsorg getref.

Ons is gewoond kamp,  gewoonlik in parke en kampe waar daar ablusiegeriewe is en ons gebruik ons motorhome se toilet net in noodgevalle, wetende dat daar n knoppie is om te druk om water deur te pomp na die toilet.

Toe beland ons op Summit.  Ek het voorheen al genoem dat die Amerikaners lief is om op plotte te bly.  Omdat ons plot buitekant die dorp is, is hier nie munisipale water op die plot nie.  Ons het ook nog nooit sover gekom om te laat boor vir water nie en gaan haal water in die dorp.

Die ‘trailer home’ (karavaan) se warmwater tenk het ‘n paar jaar gelede gebars en die hele trailer was onder water.   Ons kan nie water in die watertenk ingooi nie, iewers  is die drukking uit verhouding uit. Dus is waterkanne is ons voorland.

Ek kook dus water in ‘n pot op die stoof, gooi dit in die wasbak en was my daarmee. Daarna skep ek die water uit die wasbak met ‘n 500ml koeldrankglas,  in ‘n houer en hou dit vir die chemiese toilet.

Vir iemand wat nie die Kaapse manier van water bespaar gewoond is nie, sou dit ‘n probleem afgee het.  As jy ook nie gewoond is aan kamp nie, sal dit geen plesier gewees het nie.  Die Vader het goed geweet om my voor te berei vir die gedoente. 😂

As a Capetonian, I learned how to save water the last few months. Our washing machine’s outlet, as well as the bath water outlet, go directly into a tank, from which the water is pumped back to flush the toilets.
At my business, we have made even more precautions to save water.
We as a family are used camping, usually in national parks and camping sites where there are excellent ablution facilities. We use our RV’s toilet only in emergencies, knowing that there is a button to flush water into the loo.
Then we ended up at Summit. I previously mentioned that the Americans are fond of staying on lots, outside the city. As our plot is 11mi outside the nearest town, there is no municipal water on the plot. We have never come so far to drill for water and fill our water containers at the gas station in town.
The ‘trailer’s water tank busted some time ago, and the whole trailer was flooded with water. We cannot fill up the water tanks, somewhere the pressure is out of proportion. There is no other option than portable water containers. I boil wash water in a pot on the stove and carry it to the bath.
Afterwards, we transfer the water from the bath over to a container and keep it to flush the chemical toilet. For someone who is not used to save water, the Capetonian way, it would have been a huge adjustment. Further, If you are not used to camping, it would be a nightmare.
Our Heavenly Father knew how to prepare me for this camping experience.
Summit, State Route 10, Cobleskill, New York.

Summit, State Route 10, Cobleskill, New York.

Vreemd, maar ook bekend. Unknown, but so familiar!

English follow directly below the Afrikaans version.

New York se snelweë, soos enige groot stad in die wêreld is ‘n nagmerrie.  Land jy 7:30 die oggend op JFKennedy Lughawe, is daar geen manier wat jy die spitsverkeer kan mis nie.  Inteendeel, wonder ek of daar so iets soos normale verkeer in New York bestaan. Hierdie stad lewe 24/7/265 dae ‘n jaar.

Die eerste ‘bekende’ baken wat ek sien is die uitgang na Bronz.  Ek wil my verstout om te së dat die naam Bronz nog nooit iets goed beteken het nie.  Miskien wel die gewilde Bronz skoene, wat in die 90’e jare so gewild was onder Suid-Afrikaanse tieners en my al my sente uit my beursie laat haal het om my – op daardie stadium -tiener kinders se grille te bevredig

So slaan dit my met ‘n vuis in die gesig toe ek saam met Bronz op die bord die naam Van Wyck Expwy sien – ‘n teken dat die Hollanders nog lank voor ons hier was.  So was daar op ‘n tyd ‘n stemming gehou om te besluit of New York ‘n Nederlandse kolonie sou bly, of deel sou word van die Verenige State van Amerika.  Die Nederlanders het die stemming met een stem verloor.  Die naam Yankees kom dan ook van al die baie Janne en Kese (uitgespreek Kies) wat in daardie wêreld woonagtig was.                               img_4853

Oraloor sien ek name wat vreemd bekend aan my is.  Bekend omdat dit my aan my ander land herinner, vreem omdat dit nie heeltemal dieselfde is nie.  Newburgh, ietwat Engels, ietwat Duits, vlieg verby ons.  Middleburgh, as jy hom vergelyk met Middelburg, MP is ‘n baie meer gesofistikeerde dorp dan sy Suid-Afrikaanse eweknie.  Middelburg in die Noord-Kaap sal tweede kom as dit by grootte kom. Richmondville, a skrale 5 myl van ons af, het nie eens ‘n winekl nie.  Die dorpie herinner my aan ‘n dorpie in die Switserse Alpe, alhoewel sy naam nooit die Switserse poskode lys sal haal nie.  Onse Richmond, ‘n Karoo dorpie langs die N1 na die Noorde, mag dalk wat skoonheid betref tweede kom, maar Sondae lui daar darem nog ‘n kerkklok in die slapende dorpie, terwyl daar in Richmondville geen teken van ‘n kerktoring is nie.

Die 180 myl (300 km) vlieg eintlik vinnig verby, soos ek my verkyk aan al die vreemd-bekende name van dorpies, wat letterlik lyk of daar ‘n Rip van Winkel woonagtig is. Die Rip van Winkel brug hardloop ook oor die Hudson rivier.

Die Amerikaners hou daarvan om op kleinhoewes (plotte) te bly.  Motors, grassnyers, fietse en enige iets waaraan jy kan dink, staan geparkeer onder die groot bome langs hul huise. Ek weet nie van enige Egiptenaar in die dorpie Cairo nie, maar gewaar ‘n Mc Donalds op op een van die kruisings, heeltemal uit pas uit met die dorpie daar langsaan.  Ek sou eerder ‘n tak van Ari’s Souvlaki, waar jy die heerlikse shwarmas’ kan koop daar verwag het, as ‘n Mc Chicken in Cairo.  Waar is my niggie Elsa nou?

So arriveer ons op Summit – dit beteken “bo op die berg”, op ons plot waar die groenigheid reeds begin deurkom na die koue winter.  Dit is ses maande, sedert Pieter laas daar was.  Die karavaan staan steeds onder die seil, die grassnyer en kragopwekker, onder sy maag, onaangeraak. Die seil, wat reeds vier jaar die karavaan beskerm, winter en somer deur, het sy laaste winter gehaal.  Dit is tyd vir ‘n nuwe seil.  Dalk ook tyd vir die karavaan om aan te skuif na die veilingslokaal.  Kom ons kyk maar.

4ac15c71-1b37-48d0-9f7b-6b1aeddc8526              IMG_4476

NS. ‘n Maand later, toe ons na ‘n 10 dae reis na Texas en Californië terugkeer, was die gras so mooi groen, ons kon nie glo dat dit in ‘n maand se tyd so verander het nie.

New York’s high ways, like any major city in the world, is a nightmare. If you arrive at 7:30 am on JFKennedy Intl. Airport, there’s no way you can miss the peak traffic, in fact, I am wondering if there’s a thing like regular traffic. New York is a city that lives 24/7/265. The first familiar signage that I have noticed is the exit to Bronz. I don’t think I’m wrong if I say that the name Bronz has never ever predicted anything good. What struck me like a fist, however, is that together with Bronz, Van Wyck Expwy, is also on the board, a sign that the Dutch were here before us. In the early years, there was an election in New York to decide if the state would remain a Dutch colony or become part of the United States. The Dutch lost by one vote. Everywhere I notice names that are unfamiliar to me – known because they remind me of my own language and my country of origin, odd because it’s not quite the same. Newburgh, some English, some German, flew past us. Middleburgh, comparable to Middelburg, MP in South Africa is a much more sophisticated town that his South African counterpart. Unfortunately, Middelburg in the Northern Cape will be second if it comes to size. Richmondville, a mere 5 miles from us, does not even have a shop. It reminds me of a village somewhere in the Swiss Alps, but its name will not reach the Swiss zip code list. Our Richmond, a Karoo town along the N1 to the North, is maybe a bit shattered in beauty, but there is a church bell which rings on Sundays. Here is no sign of a place of worship. The 180 miles (300 km) are actually quickly passing by as you look forward to all the strangely-known names of villages which appear to have Rip van Winkel as a resident in the town. There is also a Rip van Winkel Bridge that runs across the Hudson River.
The Americans like to stay on plots (a lot). Cars, bicycles, lawnmowers and everything else you can think of, is parked under the trees. I do not know of any Egyptian in the vicinity of Cairo, only an Mc Donalds, located at the intersection of the village – entirely out of place. I would instead expect a branch of Ari’s Souvlaki with their delicious Greek food in Sea Point than a McChicken in Cairo. Cousin Elsa, where are you now?
We arrived in Summit – “on top of the mountain” our home in NY – a plot, already green after winter snow, with a trailer home, hidden under a tent.
Six months passed since Pieter left here. The lawn mower and generator are still under the trailer home, as he last covered it with the tent. However, the canopy that had to protect the trailer home had it’s last winter – for four years it defended the trailer home in winter and summer, now it’s lifetime expired. Maybe it’s time for the trailer home to go as well – let’s see.

NB.  A month later, when we came back from California, the grass was beautiful and green.  We could not believe that it changed so much in a month’s time.

IMG_4481

Blikbreine verwelkom ons in Yankee land. Onboard computers welcome​ us in Yankee world.

English version follows after the Afrikaans version.

JFK lughawe lyk soos enige ander lughawe in Suid-Afrika, met sy lang gange, wat voel of dit nerens lei, totdat jy die doeane lokaal binne stap …. onmiddellik weet jy jy is ver van die huis af. Alles is anders. Vergete is lang toue wat wag om deur paspoort beheer te gaan. ‘n Saal vol blikbreine staar jou aan wanneer jy die area betree. Jy sien terloops dat almal wat in die ‘non-resident’ tou ingeval het, iewers by ‘n blikbrein staan, baie besig om al jou inligting wat jy van jouself beskikbaar het met hom te deel – toemaar dit is darem nie so erg nie.

Blikbrein gee jou ‘n keuse van verskillende tale, ongelukkig is Afrikaans nie een daarvan nie. 😜 Natuurlik kan ek Engels praat, dus gaan ekvoort in die rooinek taal, of is dit dalk nou Yankee taal? Hy vra jou vir watter rede jy hier is : besigheid of plesier en nog ander opsies. Jy kies maar so kombinasie van besigheid en plesier en land op met keuse B2. Nou vra hy jou om eers jou visa te skandeer, dit is vir hom baie belangriker as jou paspoort 🙃. Dan moet ek gou vir hom glimlag en ‘n selfie neem. My man slaag die toets met vlieende vaandels, by my soek blikbrein my vinger afdrukke. Skielik spoeg hy ‘n ‘kwitansie’ uit met ‘n hewige kruisie bo-oor my inligting. Oops, wat het ek tog nou verkeerd gedoen? Ek bestudeer die selfie en kom tot die ontdekking dat ek van die tyd wat die visa fotos geneem is, tot nou toe ongeveer 10kg gewig verloor het en boonop besluit het om grys te word. Blikbrein vertrou nie die vrede nie – waar het jy nou al van ‘n vrou gehoor wat haarself grys verklaar 😂 Ongelukkig ken hy my nie, ek is te grys vir woorde. My vriende luv my dan so baie 😜

Nou ja, die tannie by die doeane maak toe baie gou haar eie gevolgtrekkings. Vroue kom mos darem van Venus af, blikbreine weet nog nie waar hulle vandaan kom nie…… en daar gaan ons, gryp ons tasse en spring op die Sky trein om ons motor by Hertz te gaan opeis.

Hertz is te oulik vir woorde. In Suid-Afrika kies jy ‘n motor, bv. in die B-klas. Aanlyn vertel die agent vir jou dat jy kwalifiseer vir ‘n Toyota Corolla. As jy gelukkig is, kry jy per toeval ‘n VW Polo. Wee die dag as jy daar aankom en ‘n Toyota Auris wag vir jou. Sy skerms sit almal in die middel van die motor – gemaak vir links of regs bestuur. Jy kan maar op jou kop staan. Die agent verstaan nie dat jy al aandele in VW SA besit vanaf 1978 af nie. Toyota is jou voorland. Ek hou van Hertz – hulle stuur jou uit buite toe en laat jou self kies watter soort motor jy in ‘n spesifieke klas wil he.
Manlief reken iemand het die Ford Focus Tatanium op die verkeerde plek geparkeer – hy is net te luuks vir wat ons gekies het. ‘n Verhitte stuurwiel en motor sitplekke, sowel as ‘n ingeboude GPS en satalliet radio maak die pad Summit toe sommer baie korter.

JFK airport looks like any other airport in South Africa, with its long corridors, which feels as if it leads you to nowhere until you reach the customs office. Immediately you know you are very far from home. Everything is different. Forgotten are long queues waiting to pass through passport control. When you enter the customs area a sea of online-computors are waiting to be of service to you. Everyone who has fallen in a non-resident row is standing at a computer, very busy to share all their information available to the network!
It gives you a choice of different languages; unfortunately, Afrikaans is not one of them. Of course, I can speak English, so I quickly checked English, or maybe it’s Yankee language? You go through a questionnaire in which the computer ask you for what reason you are here: business or pleasure and other options.
You chose a combination of business and pleasure and landed up with choice B2. Secondly, it asks you first to scan your visa, it is much more important to him than your passport.
After that, I had to smile quickly for the camera and take a selfie. My husband passes the test with flying banners, I had to enter my fingerprints. Suddenly it throws out a “receipt” with a big cross on my information. Oops, what did I do wrong? I studied the selfie and came to the discovery that, from the time that the visa photos were taken, up to now, I have lost about 10kg of weight and also decided and also decided not to colour my hair anymore. The computer did not trust all these changes – where have you heard of a woman who declared herself grey? Unfortunately, he does not know me, I look quite distinguished with my grey hair, and my friends love it.
The lady at the customs made her own conclusions. Women, however, come from Venus, men can’t remember where they come from … and there we go, grabbed our bags and jumped on the Skytrain to collect our car at Hertz.
Hertz is a fabulous car rental company. In South Africa, you choose a vehicle, e.g., in the B-class. Online, the agent tells you that you qualify for a Toyota Corolla. If you’re lucky, you’ll get a VW Polo by chance. When you arrive there, Toyota Auris is waiting for you. The screens are all in the middle of the car – made for left or right-hand drivers. You can stand on your head. The agent does not understand that you own shares in VW SA since 1978. You have to drive the Toyota if you love it or not.
I love Hertz’s policy – they send you out to the vehicles and let you choose what kind of car you want in the particular class that you booked.

Pieter reckoned that someone parked the Ford Focus Titanium in the wrong parking bay – it’s just too luxury to be in the class that we have booked. A Heated steering wheel as well as heated car seats, together with a built-in GPS and satellite radio, made the road to Summit so much shorter. 

 

Drome word waarheid Dreams comes true

 Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it.” – Johann von Goethe

As kind was ek lief om verhale te lees oor kinders in ander lande. My ouers het vir my die “Kinders van die Wêreld’ reeks boeke gekoop,  wat gegaan het oor hoe kinders in ander lande groot word en ook hul lewenswyse. Dit was my groot begeerte om eendag ook die wêreld te gaan verken, maar ek het nooit gedink dit sal ooit moontlik wees nie.

Toe trou ek met ‘n man wat avontuur in sy bloed het – ek dink hy moes as klein seuntjie daarvan gehou dat hulle so baie rond gereis het, want vandag nog is reis in sy bloed. Pieter is gebore in Kaapstad. Op vyf jarige ouderdom het hulle Windhoek toe getrek.  Hy vertel my dat die N7, oftewel Kaapstad-Namibië roete daardie jare nog ‘n grondpad met twee enkel spore was en dat dit hulle amper ‘n week gevat het om tot in Windhoek te ry.

Pieter se pa het was ‘n bouer en het die Eros lughawe in Windhoek help bou.  Vandaar is hulle Pretoria toe, waar hy verder skool gegaan het, matriek gemaak het en toe in die goudmyne gaan werk het vir ‘n paar jaar, totdat hy in 1974 Kaapstad toe verhuis het.  Ons het mekaar hier leer ken en is in 1977 getroud.

Sommer in my eerste jaar van getroude lewe, het ons my VW Golf gepak en in George se karavaanpark gaan kamp.  Ek glo tot vandag toe dat die Here my sommer van jongs af geskoei het deur hierdie kamp ervaring, daarom dat ek vandag met gemak in Afrika kan rondreis vir bediening en met min luukses kan klaarkom.  Hieroor later.

Ek het al heelwat van die wêreld gesien, maar nooit daaraan gedink om neer te pen hoe ek die wereld buite Suid-Afrika sien en beleef nie. Net so mal ek is om te reis, net so mal is ek oor skryf.

Vanmiddag skryf ek toe bietjie op Facebook oor my huidige avontuur hier in Cobbleskill, NY. So moedig ‘n vriendin my aan om te begin blog oor al my avonture en belewenisse hier in die Noorde van die VSA. Nou ja – hier is ek. Gesels gerus terug en vertel my van jou eie ervaringe, terwyl jy reis deur die wereld.

When I was still in school,  I loved to read about children from other countries in the world.  I had a whole series of books about how children in other countries grow up and their way of life. It was my great desire to explore the world one day, but I never thought it could be possible.
Then I married a man who is very adventurous – I think he loved it that they travelled so much because today it’s still in his blood. Pieter was born in Cape Town. At the age of five, they moved to Windhoek. He told me that the N7, or Cape Town-Namibia route, was still a two-track gravel road in those years, and it takes almost a week to drive to Windhoek. Pieter’s father helped build the Eros airport. Hence, they went to Pretoria, where he went to school, enrolled and then worked in the gold mines for a few years until moving to Cape Town in 1974. We got to know each other here and got married in 1977. In my first year of married life, we packed my VW Golf and camped in George’s caravan park.
Today, I believe that the Lord has driven me through these camp experiences so that I can travel with ease in Africa for ministry and can easily cope with it. About this later.
I have already seen a lot of the world but never thought of writing about how I look at and my experiences outside of South Africa. Just as crazy I’m for travelling, so I am to blog. This afternoon, while I was writing on Facebook about my current adventure here in Cobleskill, NY, one of my friends encouraged me to start blogging about all my adventures and experiences here in the USA. Well – here I am. Please leave comments and tell me about your own experiences as you travel through the world.

Nerina

She is going places – the journey begins

The English version follows below the Afrikaans one.

 

 

Ek het hierdie ‘canvas’ in Houston, Texas by Hobby Lobby gesien en was
in trane toe my man vir my sê dat daar nie ‘n manier is waarop ek dit kan saambring Suid-Afrika toe nie. Ek is mal daaroor en wou dit so graag in my kantoor ophang en met donker pienk pennetjies merk waar in die wêreld ek al oral gaan draai het.
Op daardie tydstip was ons besig om met binnelandse vlugte deur Amerika te reis, vanaf NY, na TX, daarvandaan na CA en weer NY toe. Omdat ons heelwat goedkoper tariewe kon kry as ons net met handbagasie sou reis, kon ek nie ekstra bagasie aanboord neem nie. Alternatiewelik sou ek $25 ekstra moes betaal vir elke addisionele vlug, ‘n bedrag wat in SA Rand op ‘n almagtige bedrag te staan kon kom.
Ek hoop regtig dat ek volgende keer wanneer ek Amerika toe gaan, een sal kan saambring vanaf NY af.

I saw this canvas in Hobby Lobby in Houston, TX. I was in tears when my husband said that it is not possible to bring it all the way back to South Afrika. I just loved it and would like to hang it up in my office, putting some dark pink pins on all the places that I have visited over the years.
At that stage, we were travelling with domestic airlines, through the States and as a result of the specific flight tickets that he bought, we were only allowed carry-on luggage. Alternatively, I had to pay $25 for each and every flight, which added up too much if you have to pay everything in SARand.                                                                           I really hope that I will be able to bring it back next time I am going to the States.